Megger gids voor Transformator verhoudingsmetingen

Het meten van de transformatorverhouding van de ene externe terminal naar de andere kan veel onthullen informatie over de transformator. Transformatoren zijn onderhevig aan mechanische schokken en trillingen. Problemen of fouten treden op als gevolg van een slecht ontwerp, montage, hantering, slechte omgevingen, overbelasting of slecht onderhoud. Het meten van de polariteit en draai-verhouding van een transformatorwikkeling controleren of de verbindingen correct zijn en of er  geen ernstige mismatches of opens zijn .

Deze toepassingsnota is gericht op het gebruik van transformatoromschakelverhoudingmetingen voor diagnostische doeleinden. Het is geen vervanging van de gebruikershandleiding voor het eigenlijke instrument en beschrijft niet de praktische bediening ervan. In plaats daarvan beschrijft dit document de relevante normen voor verhoudingsmetingen en hoe deze principes de praktische toetsing beïnvloeden.

Download productfiche

Toepassingsgebieden

Industrie

Vragen, opmerkingen of een offerte?

NL FR EN